Y20 (Youth-20), resmi olarak G20 (Group-20) Zirvesine bağlı faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik platformudur. Y20 Zirvesi, G20 ülkelerindeki lider özellikli gençler tarafından uluslararası meselelerin tartışılmasına zemin hazırlamak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek ve bu gençler arasında küresel bir ağ oluşturmak gayesiyle gerçekleştirilmektedir.

Y20 Zirvesi, gençlerin kendileri ile ilgili meselelere dair endişelerini ve yenilikçi çözüm önerilerini karar verici mercilere aktarmalarını sağlamaktadır.

Yılda bir defa olmak üzere düzenlenen bu zirvelerde, G20 Zirvesi’nin resmi müzakere süreçleri model olarak alınmaktadır. Sene boyunca devam eden bu süreçte G20 ülkeleri gençlerinin G20’nin ajandasını anlayabilecek ve buna katkıda bulunabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Zirvelerde her ülke beş kişilik delegasyon tarafından temsil edilmektedir. Etkinliğin sonunda delegeler, “Final Communiqué (Zirve Bildirisi)” olarak adlandırılan müşterek olarak oluşturulmuş raporu sunmaktadır. Bu rapor, G20 liderlerine küresel sorunların çözümü konusunda ilham vermesi amacıyla etkinliğin hemen akabinde iletilmektedir.