Turkish-American Youth Academy

Ibn Haldun University and YCDC organized the first TURKISH-AMERICAN YOUTH ACADEMY under the topic “New Horizons in Human Rights: Experiences and Challenges” on  July 9-17, 2017 at the Diyanet Center of America in Maryland, USA

Markhor Youth Leadership Conference

Markhor-the national animal of Pakistan is the emblem of pride and nobility. Being one of endangered species, it thrives on an extremely challenging life-cycle to survive. The grace with which the magnificent animal struggles to sustain at high altitudes, rugged mountains, harsh climate and food deficit inculcates in it resilience and adaptability. Quite similar are the absurd circumstances faced by Pakistani youth and so is their is their urge to survive. This is why Pakistan’s first wilderness based learning conference has been named “Markhor.”

Markhor is not just a typical youth conference; rather it is a whole new revolutionary experience that enables youth to contemplate the beauty of earth finding lifelong reserves of hidden strengths in them. A wilderness experience of 4 days on a mountain top at 9240 ft above sea level including camping, hiking, cooking, and surviving the most daring environmental conditions is a journey beyond description. The 4 days of simulated activity-based teaching, dividing diverse groups of youth into tribes, providing critical tasks and completing them together, helps prepare delegates for real life challenges and discover their solutions.

A series of projects, activities, debates, discussions and keynotes allows cross flow of ideas and aids in overcoming communication barriers, boost self confidence, sharpen mental capabilities and unleash the leadership potential within youth.

Markhor is going to give you a life-changing, ethereal experience, infusing better sense of self-realization and practically reshaping your ideology of life. It helps youth to acquire agility, strength and spirit under the supervision of highly excellent, internationally qualified trainers from various fields of life and profession altogether at the top of one of the most beautiful places of Pakistan sharing their experiences, stories and expertise and channelizing youth energy, helping them to rediscover fresh perspective of life, instilurge to survive. This is why Pakistan’s first wilderness based learning conference has been named “Markhor”.

GUEST SPEAKERS & MENTORS AT MARKHOR:
Professionals, Celebrities, CEOs, Philanthropists and Outdoor experts.

SELECTION CRITERIA:
The selection is done through:
1. MERIT – Selecting the best applicants (Self-awareness, sense of purpose motivation for social development, proven leadership potential and preparation to attend a wilderness program)
2. DIVERSITY – Cultural, ethnic, geographic, religious and social diversity.

Theme of Markhor 2017:
#LIGHTSCAMERAIMPACT
A journey of Lights and insights, self-awareness and self-actualization. This year we will go beyond the limits and reach higher altitudes also capturing the great Impact that will create and show it to the world via Cameras.

Delegates will discuss and highlight the deepest of our social and cultural challenges, relate them to personal, national and global issues and use their experience to devise solutions and develop the motivation for implementing their solutions in their communities post-Markhor.

IMPACT Model for Markhor 2016
I: Idea
M: Models
P: Persona
A: Align
C: Capacity
T: Thrive
(More details will be out soon.)

WHAT TO EXPECT:
Emotional Moments, Lifelong lessons, limit-testing-survival in wilderness, Keynote sessions, wilderness projects, laughter, deep diving within, facilitated learning, adrenaline rush, team work, brainstorming and debate.

ELIGIBILITY:
Youth aged 17-25 who have not entered professional life.

With over 349 youth impacted via Markhor, the energy is yet to be exploited. Markhor 2017 is back with a new location, theme and design. More markhors, food and intensity yet to be foreseen. Join us on a journey that will be unique both in thought and perception. So don’t wait and get yourself regsitered via the link below:
https://goo.gl/forms/0fr3jiQhH49FbmgF2

APPLY HERE:
https://goo.gl/forms/0fr3jiQhH49FbmgF2
Questions, comments? CONTACT:
Ahmed AbdurRahman
+92-332-850-4267
arahman@theyouthimpact.org

Bank Account Detail:
Account Title : YOUTH IMPACT
Bank: Faysal Bank Limited
Bank Address : IBB, 1-8 Markaz, Islamabad, Pakistan
Account No : 3048 3010 0000 0670
IBAN # : PK23FAYS3048301000000670
Swift Code : FAYSPKKA

#TheYouthImpact
#LightsCameraImpact
#Markhor17
#Markhor_2017

2017 Germany Summit

Turkey has been represented at the Y20 Germany Summit on June 2-8 in Berlin by GIZEM KORUN and SELMAN AKSUNGER.

 

 

Y20 Simulation 2017 Istanbul

The Istanbul Simulation, which was organized as the last stage of the selection process for delegates to represent Turkey at the Y20 Germany Summit, took place with the participation of 15 candidates on 29-30 April.

Photos:

2016 China Summit

The Youth 20 China 2016 closes in Shanghai on the morning of July 29.

Y20 is one of the outreach programs of the Group 20 (G20) Summit. Since its opening on July 27, over 100 youth delegates from the G20 member countries, guest countries, and international organizations have undertaken heated discussion over five sub-topics under the general theme of “Youth Innovation for Our Shared Vision”. During the meeting, head delegates from each member country delivered Ignite talks and a consensus was reached on basis of opinion exchange and experiences sharing over several round-table sessions. With insights from expert opinions sought in their interaction with invited guest speakers from home and abroad in various fields including politics, economics, finance, sports, and international organization, a Communiqué was formed after the thorough discussion.

The Y20 China delegates expressed their hope and confidence in actively participating in the meeting to get their voices heard in the upcoming G20 Summit in China and in making greater contribution to the development of world economy and global governance.

This year’s Y20 is hosted by All-China Youth Federation, organized by Fudan University, and co-sponsered by Shanghai Municipal Education Commission, Shanghai Youth Federation and China Youth Daily.

2015 Turkey Summit

Content is being prepared in English!

Y-20 Zirvesi Sonuç Bildirisi G20 Liderlerini genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik somut bir hedef belirlemeye çağırdı. İstanbul- 19 Ağustos 2015.Gençlik-20 (Y20) Zirvesinin bugün yayınlanan Sonuç Bildirisinde G20 Liderleri genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik somut, ölçülebilir ve kolektif bir hedef” belirlemeye davet edildi.

16-19 Ağustos tarihleri arasında, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Y20 Zirvesi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20 Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Y20 Türkiye Başkanı Dr. Emre Cenker ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nn katılımıyla yapıldı. 24 ülkeden 94 gençlik temsilcisinin katıldığı üç gün süren Zirve’de THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam da katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. Zirve’ye ayrıca Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkeleri (LIDC) temsilen Afganistan, Madagaskar, Moğolistan ve Vietnam’dan da birer gençlik temsilcisi davet edildi.

İnternet üzerinden canlı yayınlanan panelde, Y20 delegeleri İş-20 (B20), Emek-20 (L20), Sivil Toplum20 (C20), Düşünce Kuruluşları-20 (T20) ve Kadın-20’den (W20) oluşan diğer G20 açılım gruplarının temsilcileriyle etkileşimde bulundu.

Y20 Başkanı Dr. Emre Cenker, kapanış konuşmasında “G20’ye üye olan ve olmayan ülkelerden gelen genç katılımcılar küresel önem taşıyan konulardaki görüşlerini ve taleplerini açık bir şekilde ifade etti. Şimdi sıra G20 Liderlerinin bu talepleri yerine getirmesinde,” dedi.

Zirve toplantılarında, Y20 delegeleri genç işsizliği, 21. yüzyılda eğitim ve gençliğin barışa katkısı olmak üzere küresel önem taşıyan üç konuyu ele aldı. Hararetli tartışmaların ardından delegeler 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde Liderlere iletilmek bir dizi tavsiye üzerinde anlaşmaya vararak Sonuç Bildirisinde bunlara yer verdi.

Y20’nin genç liderlerinin belirlediği diğer önerilerden bazıları ise genç ve yenilikçi girişimciler ile KOBİ’lerin desteklenmesi için uygun ekosistemlerin geliştirilmesi, başta dezavantajlı ve ötekileştirilmiş olanlar olmak üzere gençlerin işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması için dijital eşitsizliklerin giderilmesi, eğitim sistemiyle işgücü piyasasının gerektirdiği beceriler arasındaki farklılıkların azaltılması, nitelikli staj ve mesleki eğitim olanaklarının artırılması, öğrencilerin uluslararası dolaşımının önünün açılması ve mülteciler ile göçmenlerin haklarının ve ihtiyaçlarının tanınması oldu.

Y20, G20 ülkeleri tarafından hükümetlere G20 gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak çeşitli paydaşlardan geribildirim sağlamak için G20 ülkeleri tarafından kurulmuş olan altı açılım grubundan biridir ve başkanlığını G20 Dönem Başkanlığını o yıl yürüten ülkeden bir gençlik kuruluşu üstlenmektedir. Y20’nin bu yılki Başkanı, faaliyetlerine 2012 yılında başlamış olan ve kar amacı gütmeyen Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu (YCDC) isimli kuruluştur.

Y20 Turkey Communiqué

For more information:
Serra Diptaş, YCDC | serra.diptas@ycdc.org.tr

 

2014 Australia Summit

Y20 Youth Summit under the G20 Presidency of Australia hosted young delegates from member countries of the G20 summit which held in Sydney from 12-15 July 2014 by Y20 organization team. 

The Young Delegates of G20 countries signed agreement on the Final Declaration (Comminiquè) after the round table meetings.The communiquè was presented to G20 Leaders and Sherpas as it did in the previous years. 

YCDC’s four selected young leaders (see section. Our Young Leaders) have participated in the Summit and have contributed the priorities of young Turkish generation to the Final Declaration at the highest level in the meetings held in The Y20 Australia Summit. 

Turkish delegates all travel expenses were covered by our  YCDC under the sponsorship agreements.

Y20 Australia Communiqué

Y20_Australia_2014_report

2013 Russia Summit

Y20 Youth Summit was held in 2013 hosted by the Russian G20 Presidency in St. Petersburg. IDEA (International Diplomacy Engagement Association), an international NGO, which YCDC is also one of the charter members, was authorized by the Russian G20 Presidency in order to coordinate the summit. In this context, the summit declaration (comminiquè) was prepared as a result of studies that over 100 outstanding achievements young people from 20 countries have worked through the year. It is ensured that the ideas of young people about the world’s problems have been reached to a wider audience as the declaration has been shared with G20 leaders and other subdivisions groups (B20, C20, etc.). 

The importance and potential of the Y20 Youth Summit within the G20 were brought on the agenda in the 2013 Sherpas’ Meeting under the presidency of Ksenia Yudaeva, Russian G20 Sherpa. Moreover, the Russian G20 Presidency integrated the Y20 Youth Summit to the Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF). In this way, the Y20 Summit and the leaders of the future have been got closer to the G20 programs such as to the B20 and the C20; and its awareness and reputation in public opinion were strengthened.

Following topics were on the agenda as a priority in the Y20 Youth Summit:

  1. International financial/monetary systems: determination of regulations and reforms
  2. Sustainable development: Development of economic, social and environmental elements

YCDC organized various informing activities towards universities and NGOs in Turkey in order to select young Turkish delegates who would represent their country in the Y20 Russia Summit in 2013. As a result of informing activities, YCDC meticulously evaluated all the applications and formed the Turkish delegation consisted of five young people after the pre-selection phase and interviews. (see. Our young leaders) 

Our delegates were subjected to a process of preparation by YCDC, and they received trainings from the relevant public institutions. Furthermore, accommodation/travel expenses of our delegates were covered within the scope of YCDC’s charter membership of IDEA.

Y20 Russia 2013 Delegates Declaration

2012 Establishment of YCDC

Y20 (Youth-20) Gençlik Zirveleri, her yıl G20 programının bir açılım grubu (outreach group) alt parçası olarak dönem başkanı olan ülkenin himayesi altında düzenlenmektedir.Bu toplantıların amacı üye ülkelerden 18-30 yaş  grubundaki genç fikir sahiplerini bir araya getirerek, güncel ve geleceğe yönelik küresel sorunlara işaret etmek ve çözüm önerilerini dile getirmektir.


Her ülke 5 temsilciden oluşan bir delegasyonla toplantıya katılır. Toplantılar boyunca temsilciler, değişik konu başlıkları altında bir kaç gün süren yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirirler ve sırasıyla, ele alınan konulardaki çekincelerini, politika önerilerini ve fikirlerini beyan ederler.


Her toplantı sonunda ortak kararları içeren bir bildiri hazırlanmaktadır. Bir diğer amaç da, katılımcılar arasındaki iletişimi sağlayarak, ilerleyen yıllarda bu katılımcıların fikir ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir köprü kurmaktır.


Daha sonra temsilciler arasında yapılan münazaralar sonucunda mutabakat sağlanır ve mutabık kalınan hususlar toplantı bildirisine eklenir.

G20 Liderler Zirvesi

Hazırlanan toplantı bildirisi G20 liderlerine ve resmi muhataplara ulaştırılır.