2012 YCDC’nin Kuruluşu

Y20 (Youth-20) Gençlik Zirveleri, her yıl G20 programının bir açılım grubu (outreach group) alt parçası olarak dönem başkanı olan ülkenin himayesi altında düzenlenmektedir.Bu toplantıların amacı üye ülkelerden 18-30 yaş  grubundaki genç fikir sahiplerini bir araya getirerek, güncel ve geleceğe yönelik küresel sorunlara işaret etmek ve çözüm önerilerini dile getirmektir.


Her ülke 5 temsilciden oluşan bir delegasyonla toplantıya katılır. Toplantılar boyunca temsilciler, değişik konu başlıkları altında bir kaç gün süren yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirirler ve sırasıyla, ele alınan konulardaki çekincelerini, politika önerilerini ve fikirlerini beyan ederler.


Her toplantı sonunda ortak kararları içeren bir bildiri hazırlanmaktadır. Bir diğer amaç da, katılımcılar arasındaki iletişimi sağlayarak, ilerleyen yıllarda bu katılımcıların fikir ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir köprü kurmaktır.


Daha sonra temsilciler arasında yapılan münazaralar sonucunda mutabakat sağlanır ve mutabık kalınan hususlar toplantı bildirisine eklenir.

G20 Liderler Zirvesi

Hazırlanan toplantı bildirisi G20 liderlerine ve resmi muhataplara ulaştırılır.