Biz Kimiz?

2012 senesinden itibaren faaliyet gösteren Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu, uluslararası arenada bilinirlik oluşturmak amacıyla benimsemiş olduğu Youth Commission for Diplomacy and Collaboration (YCDC) adıyla, Türkiye’nin küresel diplomasi alanında tecrübe ve farkındalık sahibi bireyler yetiştirmesini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Ne yapıyoruz?

G20’nin gençlik ayağı olan Y20 Zirvesi’nin Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bu doğrultuda;

  1. G20 ülkelerindeki Y20 faaliyetlerinden sorumlu derneklerin ortak fikirlerini paylaştığı IDEA Platformu ile düzenli iletişimi sürdürüyoruz,
  2. Her sene Y20 zirvesinde Türkiye’yi en iyi temsil edecek delegeleri, liyakat ve ehliyet esasına dayanarak seçiyoruz ve eğitiyoruz,
  3. Y20’den çıkan fikirleri yerel ve küresel düzeyde hayata geçiriyoruz,
  4. Y20 ağını bilgi paylaşımını sürdürmek ve böylelikle G20 ülkeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek  için aktif  bir şekilde kullanıyoruz,
  5. Y20’nin kurumsallaşması süreçlerinde Türkiye’yi öncü ülke rolünü oynamasını sağlamak suretiyle İstanbul’u Y20 çalışmalarının dünyadaki merkezlerinden biri hâline getirmek istiyoruz.

Uluslararası alanlarda Türkiye’nin etkili temsilini sağlamak ve nitelikli genç potansiyelini geliştirmek amacıyla projeler yapmaktayız. Bu doğrultuda;

  1. Türkiye’nin temsil edildiği birçok uluslararası etkinliğe delegasyon sağlayarak küresel yönetişimde adil bir temsil mekanizması ihtiyacını bu platformlarda ortaya koyuyoruz,
  2. Gençlerin küresel, bölgesel ve yerel meselelere dair birikimini arttıracak ve uluslararası alanlarda nitelikli temsil becerilerini kazanmasına katkı sağlayacak eğitimler düzenliyoruz,
  3. Küresel, bölgesel ve yerel gündem ile ilgili gençliğin ortak meselelerini tartışmak ve bunlara çözüm getirmek üzere programlar düzenliyoruz,
  4. Kamu diplomasisi yürüten tüm kurumlarımızla temas hâlinde olup bu kurumlarla her türlü işbirliğini sürdürüyor ve bu kurumlara yetenekli gençlerin kazandırılması için çalışıyoruz,
  5. Türkiye’deki nitelikli gençlerin uluslararası nüfuza sahip kurumlar başta olmak üzere yurtdışındaki önemli iş fırsatlarına, staj programlarına ve projelere katılımına imkan sağlıyoruz.

 

Hikayemiz

Diplomasi ve İşbirliği Derneği  (YCDC/ Youth Commission for Diplomacy and Collaboration), 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi himayesini ve desteğini kazandığından beri sadece G20 Zirvesi’nin açılım gruplarından birini teşkil eden Y20 Zirvesi’nde ülkemizi temsil edecek delegelerin seçilmesini sağlamakla kalmamıştır. Y20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek gençlere diplomasi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim programları düzenlemiş, bu gençleri karar mercileriyle buluşturmuş ve ilgili kurumların desteğiyle seçilen gençlerin Türkiye’yi yurtdışında temsiliyetleri için gereken masrafları karşılamıştır. Ayrıca 2015 yılında Türkiye’de yapılan Y20 Zirvesi’nin organizasyonunu da başarıyla gerçekleştirmiştir. YCDC, ülkemizin uluslararası imajını doğrudan etkileyen tüm bu faaliyetleri layıkıyla yerine getirmek için çabalarken işlerinde liyakate ve hakkaniyete azami hassasiyet göstermektedir.

Özellikle Avustralya’daki 2014 Zirvesi, ev sahibi olduğumuz 2015 Zirvesi ve Çin’de düzenlenen 2016 Zirvesi neticesinde YCDC ekibi,  sadece birbirinden parlak Türkiye delegeleriyle işbirliği halkasını genişletmekle kalmamış, aynı zamanda uluslararası düzeyde birçok gençle ve kurumla iletişimini muhafaza edip geniş bir iletişim-etkileşim ağı oluşturmuştur.

Bu zamana kadar Y20 Zirvesi odaklı faaliyetlerde edindiği tecrübe ile bir nevi “çıraklık dönemini”  atlattığına inanan YCDC, önümüzdeki dönemde yenilenen genç ekibiyle daha dinamik ve kapsamlı bir şekilde faaliyetlerine devam etmek niyetindedir. YCDC’nin en büyük hedeflerden biri, sadece senelik Y20 Zirvesi odaklı götürülen rutin işleri daha profesyonel ve verimli bir düzleme oturtmakla kalmayıp mevcut çerçeveyi genişleterek daha fazla uygulamaya yönelik adımlar atmaktır.  

Bu bağlamda, her sene katılım sağlanan Y20 zirvelerinden elde edilen çıktılarının ve yine bu zirvelerden neşet eden uluslararası ağın sistematik bir birikim hâline getirilmesine çalışılacaktır. Bununla da yetinilmeyip her sene teoride kalan fikirlerin projelendirilerek pratiğe dönüşmesi sağlanarak Türkiye’nin Y20 hususunda diğer ülkelere öncü bir konuma sahip olmasına çalışılacaktır. İstanbul’un gelecekte Y20’nin merkezi olmasına yönelik vizyon da bu bağlamda not düşülmesi gereken önemli bir husustur. Nihayetinde, Türkiye’nin, Y20 zirvelerinden ortaya çıkan vizyonu sahaya taşıyabilen öncü ve örnek bir ülke olmasıyla elde edeceği prestijin kamu diplomasimizi tamamlayıcı bir kaldıraca da dönüşmesine gayret edilecektir.


Y20 Türkiye Zirvesi’nin YCDC tarafından yürütülmesine dair Başbakanlık yazısı