SERRA DİPTAŞ
BAŞKAN

(İstanbul,1990) 2009 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olan Serra, 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ve Sanat Kuramı ve Eleştirisi bölümlerinden onur derecesi ile mezun oldu. Lisans öğreniminin bir dönemini Erasmus öğrencisi olarak Ghent Üniversitesi’nde okudu ve 2012 yazında London School of Economics Üniversitesinden iki ders aldı. Şu anda Johns Hopkins Üniversitesi/SAIS’de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmakta olan Serra, aynı zamanda Orta Doğu bölümünde de yandal yapmaktadır. Mütevelli Heyeti üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda 2014-2015 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği ve Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı yapmıştır. YCDC’nin kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Serra, Y20 Avustralya Zirvesi’nde Türkiye Delegasyon Başkanlığı yaptı. Y20 Türkiye zirvesi organizasyon ekibinde çalıştı ve işe alım direktörlüğü görevini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda eş zamanlı olarak aktif görev alan Serra, üç sene boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde önce Dış İlişkiler Komisyonu başkan yardımcılığını daha sonra da aynı komisyonun başkanlığını yaptı. Gençlik meclisinde içerisinde yer aldığı birçok projenin yanında düzenlediği organizasyonlardan biri Türk Arap Gençlik Kongresiydi, kongrenin ikincisinde direktör yardımcılığı, üçüncüsünde ise kongre direktörlüğünü yaptı. Bunlara ek olarak 2013 yılında Dışişleri Bakanlığının Kış Okuluna katıldı. 2012 yılında Sabancı Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölüm Başkanı Meltem Müftüler Baç’a EU FP7 Transworld Projesinde araştırma asistanlığı yapan Serra, 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığında ve İstanbul Politikalar Merkezinde staj yaptı. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Fransızca ve Arapça bilmektedir. İlgi alanları arasında kültürel seyahat ve binicilik yer almaktadır.

DENİZ BARAN
BAŞKAN YARDIMCISI

(İstanbul,1992) İstanbul’un köklü liselerinden biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında iken katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinde Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığını yürüttü ve bu görevi sırasında farklı ülkelerde birçok proje ve etkinlikte görev aldı. 2012’de birincisi düzenlenen Türk & Arap Gençlik Kongresi’nin de baş koordinatörlerindendi. İstanbul Gençlik Meclisinden ayrıldıktan sonra Avrupa’da Erasmus+ projelerinde ve Asya’da bazı etkinliklere katılım gösterdi. Son olarak, 2015’te Türkiye’de yapılan Y20 Zirvesi’nde moderatör olarak ve 2016 yılında Çin’de yapılan Y20 Zirvesi’nde Türkiye delegasyonunun bir parçası olarak yer aldı. Ayrıca hâlen, İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşu olan Al Sharq Forumun çalışmaları ve etkinliklerinde görev almaktadır. Gambiya ve Senegal’de insani yardım ve sürdürülebilir kalkınma hususlarında projeler yürüten Sen-De-Gel Derneğinin de üyesidir. Öte yandan, üniversitede hukuk eğitimini devam ettirirken medya ve basına duyduğu ilgi sayesinde, dijital kültür-sanat haberciliği yapan Dünya Bizim’de makale, röportaj ve çeviriler yayınlamaya başladı. Bunu takiben uluslararası habercilik yapan Dünya Bülteni’nde ve bazı aylık dergilerde de serbest yazar ve çevirmen olarak göreve başladı. Şu anda ulusal günlük gazete olan KARAR’de editör olarak görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans derslerine devam ederek hukuk eğitimini de sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında uluslararası siyaset ve uluslararası hukuk bulunmaktadır. İslam hukuku, felsefe, dinler tarihi ve yakın tarih okumaları yapmaktadır. Futbol ve basketbol başta olmak üzere sporla hem fiilen hem de izleyici olarak yakından ilgilidir. Bunlar dışında video oyunları ve kaçış/bulmaca oyunlarına ilgi duymaktadır.

İLKER GİRİT
BAŞKAN YARDIMCISI

(Rize,1990) İlker, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Anadolu Ajansı İngilizce Haberler Editörlüğünde muhabir olarak çalışmaktadır. Üniversite mezuniyetinin ardından, yedek subay askerlik hizmetine kadar Türk-Amerikan İşadamları Derneğinde (TABA/AmCham) altı ay stajyer olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde sivil toplum çalışmalarına başladı, akabinde 2010-2012 dönemi için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Bu süre zarfında, çoğunluğu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sosyal girişimcilik, genç işsizlik ve demokrasi konularında uluslararası projeler gerçekleştirirken, sırasıyla Polonya, Türkiye, Belçika, İngiltere, Almanya, Rusya, Kuzey Kıbrıs, Romanya, Yunanistan ve Kosova olmak üzere muhtelif ülkelerde uluslararası eğitim kursları ve konferanslara katıldı. 2012 yılında, Tataristan’daki 2. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Simülasyonuna Türkiye delegesi olarak katılmıştır. 2013 yılında, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın eğitmen havuzuna girmiştir. İlker, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden Gambiya ve Senegal’de sürdürülebilir kalkınma projeleri yürüten Sen-De-Gel Derneği üyesi ve bağışçısıdır. Ayrıca, yılda 700’den fazla ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine düzenli olarak burs sağlayan Çayeli Vakfı’nda meclis üyesidir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü öğrencisi olarak devam etmektedir. Ayşe Serra ile evlidir. İleri düzey İngilizce bilmektedir. İlgi alanları strateji oyunları ve havalı tabanca ile atıcılıktır.

MURAT DURU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(Eskişehir,1992) Murat, New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde (NJTE) Makine Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Birinci sınıf öğrencisiyken, dekanlığın Yaz Araştırma Bursunu kazanarak araştırma projesine başladı. NJTE Fizik departmanı ve Newark Mühendislik Okulu’nun desteği ile projesini tamamlamış ve ilk icat bildirimini gerçekleştirmiştir. Makine Fakültesi ve Newark Mühendislik Okulu öğrenci vekili olarak görev aldıktan sonra 2014-2015 döneminde Üniversite’nin Öğrenci Senatosuna İdari Başkan Yardımcısı olarak seçildi. İkinci öğrenim yılının yaz tatilinde ABD’de “Verizon” şirketinde birinci seviye yönetici sıfatıyla stajyerlik yaptı. Bir sonraki yaz, “Verizon Enterprise Solutions – Managed Security Services” ekibinde ticari analist olarak görev yaptı. Çalıştığı dönemde 150 bin dolar yıllık gelirin geri kazanımını sağlamış ve 400 bin dolar gider kaybını ortadan kaldırmıştır. 2014 yılında Türkiye delegesi olarak Y20’ye katıldı. 2015 yılında YCDC Global İlişkiler Direktörlüğü yaptı, aynı zamanda Y20 Türkiye zirvesinin organizasyonunda aktif rol aldı. Mezun olduğu NJTE’nün Eğitim Teknolojileri ve Medya Hizmetleri dairesinde öğrenci şefi olarak çalışmasının ardından hâlihazırda Cognizant Technology Solutions firmasında Üretim Çözümleri Analisti olarak görev almaktadır. Karaçaycası, Türkçesi ve İngilizcesi ana dili seviyesindedir.

OĞUZHAN MAİLMAİL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(Ankara,1992) Oğuzhan gençlik aktivisti ve girişimcidir. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden onur derecesi ile mezun oldu ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yandal öğrenimini tamamladı. Hâlihazırda Stockholm Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapmaktadır. Üniversite hayatı boyunca birçok STK ve gençlik kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2012-2013 yılları arasında Toplum Gönülleri Vakfı Boğaziçi Üniversitesi Koordinatörlüğünü, 2013-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını yürüttü. Bu süreçte Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da birçok uluslararası gençlik organizasyonuna katıldı ve bu vesilelerle birçok sivil inisiyatifin hayata geçmesine katkıda bulundu. Sivil toplumdaki çalışmalarının yanı sıra Deloitte firmasında yaptığı staj ve Google’da üstlendiği öğrenci temsilciliği rolleriyle farklı iş alanlarını tanıma fırsatı buldu. Diplomasi ve İşbirliği Derneği (YCDC) üyesi olarak 2015 yılında Y20 Türkiye Zirvesi’nde ‘Genç İşsizliği’ oturumlarının moderatörlüğünü yürüten Oğuzhan, Y20 Çin 2016 Zirvesi’nde Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak Türkiye’yi temsil etme fırsatı buldu. Oğuzhan’ın çalışmaları temel olarak küresel işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve küresel problemlere sürdürülebilir çözümler üretilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

GÜLAY KAPLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(İstanbul,1987) İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Azınlıklar, insan hakları, Suriyeli mültecilerin entegrasyonu ve mülteci politikaları üzerinde çalışan Gülay, İstanbul Şehir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisidir. Yakın tarihte şahit olduğumuz insanlık dramları onu üniversite hayatı dışında sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak projeler üretmesine sebep olmuştur. Yer aldığı sivil toplum kuruluşlarında birçok uluslararası proje geliştirmiş ve Yeryüzü Doktorları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi gibi kurumların çatısı altında “Türk Arap Gençlik Kongresi”, “BridgingDiversity”,“İki El Bir Fırça” gibi çeşitli projeleri arkadaşları ile hayata geçirmiştir. Uluslararası alanda, azınlıklar, insan hakları, sosyal girişimcilik, diplomasi gibi konularda gerçekleştirilen pek çok ulusal ve uluslar arası programa katılmıştır. Mülteci kamplarında, Suriyeli çocukların yaşadıkları travmalar ile başa çıkmalarına yönelik destek faaliyetlerinde bulunmuştur. Gülay, hali hazırda üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup ile birlikte “İki El Bir Fırça” adlı projeyi yürütmektedir. Bu proje, Türkiye’de Suriyelilere yönelik nefret söylemine karşı Türk ve Suriyeli çocukların arasında çeşitli sanat ve oyunlar yoluyla bağ oluşturmayı ve bu iki kültür arasında mevcut önyargıları azaltmayı hedeflemektedir.

İPEK COŞKUN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(Kayseri,1986) Araştırmacı olarak SETA Vakfında çalışan İpek, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünden mezun oldu ve Sosyoloji bölümünde yan dal yaptı. Türkiye’de eğitimde eşitsizlikleri üzerine yazdığı tezle Gazi Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölüm ve üniversitede doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İpek, “Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler”, “Democracy Watch: Social Perception of 15 July Coup Attempt”, “The Road map for the Education of Syrians in Turkey” isimli kitapların eş yazarıdır. Sabah, Hurriyet Daily News, Daily Sabah, Anadolu Ajansı, New Europe gibi ulusal ve uluslararası günlük yayın organlarında yazıları yer alan İpek Coşkun SETA Vakfında Suriyeli mülteciler, imam hatip okulları, eğitimde eşitsizlikler, üniversiteler ve gençlik üzerine konularında araştırma projeleri yürütmektedir.

MEHMET OSMAN GÜLYEŞİL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(Almanya,1985) Mehmet, Göttingen Georg-August, Münster ve İstanbul Yeditepe Üniversitelerinde Hukuk ve Şarkiyat bölümlerini okudu. Hukuk bölümünden takdir ve onur derecesi ile mezun olmuştur. Akademik araştırmalarına Berlin Humboldt Üniversitesinde “Almanya ve Avrupa’da İslamafobi ve Hukuk” konulu tezin doktora öğrencisi olarak devam etmektedir. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Güncel Alman Araştırmaları Enstitüsü (AICGS), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT), ve Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) gibi kuruluşların organize ettiği uluslararası etkinliklere katıldı. Konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerde İslamafobi, Din Hürriyeti, Hukuk Felsefesi ve Anayasa Hukuku gibi konularda sunumlar yaptı. 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen Y20 zirvesinde Türkiye’yi baş delege olarak temsil etmiş ve G20 Antalya zirvesine katılma başarısını göstermiştir. Halen Berlin ve Kassel üniversitelerinde uluslararası hukuk ve medeni hukuku dersleri vermektedir. Almanca, İngilizce, Türkçe ve Arapça bilmektedir. İlgi alanları arasında futbol ve basketbolun dışında kültür ve sanat odaklı seyahat yer almaktadır.

ZEYD BÖHÜRLER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(İstanbul,1988) İstanbul’un köklü okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından FMV Işık Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Birleşik Krallıktaki Mühendislik İşletme Yönetimi yüksek lisansını Warwick Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. 2005 yılında okul meclisi kurucu başkanlığı ile başlayan sivil toplum faaliyetlerini üniversite döneminde İstanbul Gençlik Meclisi’nde sürdürdü. Dış İlişkiler Komisyon başkanlığı ve ardından Divan üyeliği görevlerine seçildi. Avrupa Bölgeler Asamblesi Gençlik Ağında Türkiye temsilcisi olarak yer aldı. Ağırlıklı olarak uluslar arası projeler hayat geçirdi ve kurduğu gençlik ağları ile pek çok genç, sivil toplum çalışmalarında yer alma fırsatı bulurken Harvard Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı, STK Platformu, MOIC, MOUN ve benzeri oluşumlar ile gençlerin koordinasyonunu sağladı. Türk-Arap Gençlik Kongresinin kurucusu ve ilk kongrenin yürütücüsüdür. Yaklaşık 15 ülkede gençlerin projelerde yer almasını ve etkinliklere katılmasını sağladı. 20 farklı ülkeden gençler İstanbul’da gerçekleştirdiği projelerde katılım imkânı buldu. Sosyal katılımının yanında, profesyonel iş hayatında organizasyon, perakende mağazacılık, sanayi, endüstriyel ürünler, e-ticaret, enerji alanlarında farklı sektörlerde çalışmış ve girişimcilik yapmıştır. Bu alanlarda muhtelif patentleri bulunmaktadır. Çalıştığı konulardan bazıları; yenilenebilir enerji, yönetim danışmanlığı, etkinlik yönetimi, marka yönetimi, kurumsal itibar yönetimi, akıllı şehir teknolojileri, Kobi sanayi makineleri, güneş enerjili aydınlatma sistemleri. Başta Afrika ve Avrupa olmak üzere uzun süreli seyahatlerde bulundu. İzcilik, kürek, karate, kick boks ve futbol geçmişte dâhil olduğu aktivelerdir. Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde proje koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Almancanın yanı sıra başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. İlgi alanları arasında Türk musikisi ve yüzme bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

EMRE ORHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(İstanbul,1993) Emre, uluslararası Bakalorya diplomasıyla liseden mezun olduktan sonra Nagoya Üniversitesinde Otomotiv Mühendisliği üzerine lisans eğitimi almak için Japonya’ya gitti. ASEAN Gençlik Organizasyonu’na katılarak Japonya ile ASEAN ülkelerinin bağlarını güçlendirmek adına ekibin diğer üyeleriyle Japonya’nın farklı şehirlerinde ve Malezya’da çeşitli paneller ve etkinlikler düzenledi. Japonya’da katıldığı uluslararası öğrenci konferanslarında UNDP Tokyo, Table-for-Two gibi birçok NGO ile tanışan Emre “Asya’da Açlık Sorunu” üzerine panellere katıldı. Dünyanın farklı bölgelerinden konferansa katılan takım arkadaşlarıyla ürettiği proje, JICA tarafından birinci seçildi. 2015’te Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleşen Y20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan beş delegeden biri oldu.“Barış” panelinde yer alarak dünyada artan mülteci ve göçmen sorunu üzerine hazırlanan önergede Türkiye’nin bakış açısını yansıtmaya gayret gösterdi. Girişimciliğin ekonomiye olan katkısı, katma değeri ve işsizliği azaltmasındaki gücünün farkında olan Emre, her sene Harvard Üniversitesinin gerçekleştirdiği “Asya’nın Liderleri” konferansına 2016 yılında katılarak burada Asya’daki girişimciliğin günümüzde geldiği noktayı derinden anlama şansı elde etti. Japonya’da yerli ve yabancı çeşitli OEM’lerde staj yaptı. İleri seviyede İngilizce ve Japonca konuşabilen Emre, uzay bilimleri ve futbol ile ilgilenmektedir.

 

ESRA MATUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

(İstanbul,1991) Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği eğitimini tamamlayıp, Brokerlık ve Deniz İşletmeciliği sertifikası ile Ulaştırma ve Lojistik sektöründe çalışma hayatına başladı.3 sene sürdürdüğü Brokerlik kariyerine müteakip, Türk Hava Yolları A.O’da ERP Proje Koordinatörü olarak iş hayatına devam eden Esra, 2010 yılından bu yana Boğaziçi Yöneticiler Vakfı üyesidir. Üniversite döneminde İBB Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda pek çok uluslararası projenin organizasyonunda yer alıp; Fikir Adası aylık kültür dergisinde Türkiye ve Ortadoğu konulu sosyo-kültürel yazılar yayınladı. 3.Turk & Arap Gençlik Kongresi’nin eş-direktörlüğünü üstlendi. Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu (YCDC) üyesi olarak 2015 yılında Y20 Türkiye Zirvesi’nde Delegasyon Seçim Komitesi’nde görev aldı. İlgi alanları arasında, bölgesel kültür çalışmaları, Grand Slam tenis turnuvaları ve doğa gezileri yer alır.

BETUL AVCILAR
GENEL SEKRETER

(İstanbul,1993) 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Programı kapsamında İspanya’ya giderek, ülkeler arası eğitim ve kültürel işbirliğine yönelik çalışmalara katıldı. 2014 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Belçika’da Facultes Universitaires Saint-Louis Bruxelles’de Siyaset Bilimi bölümünde eğitim aldı. 2012 yılından bu yana; Türkiye Gençlik Vakfı, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Minik Gamzeler Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan Betül, sosyal sorumluluk, gönüllülük, insani yardım, sosyal yardımlaşma, eğitim, sağlık, kültür, çevre gibi alanlarda çocuklara, gençliğe ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yürüttü. Betül ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğinde bulundu. Türk Arap Gençlik Kongresi, Genç Diplomat Akademisi, Y20 Türkiye Zirvesi, Dünya İnsani Zirvesi gibi ulusal ve uluslararası organizasyon ve projeleri yürütme ve görev alma fırsatı buldu. Profesyonel hayatına Yeryüzü Doktorları ile başladı, Uganda’da gerçekleştirilen katarakt kampında saha koordinatörlüğü ve Yemen Beslenme Sağlığı Merkezleri proje koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Uganda-Türkiye ve Somali-Türkiye Tıpta Uzmanlık Eğitim Programları’nı yürüttü. Halen Albaraka Türk’te Sosyal Sorumluluk Programı Yöneticisi olarak çalışmalar yürütmekte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans programına devam etmektedir. İlgi alanları arasında eşiyle seyahat etmek, buz pateni ve basketbol bulunmaktadır. İleri derecede İngilizce bilmektedir.